Tvångssyndrom eller OCD

Tvångssyndrom eller OCD är i de flesta sammanhang en mildare form av psykisk ohälsa. Faktum är att en majoritet av alla människor troligtvis har kortare episoder av tvångsmässigt beteende någon gång under sitt liv. OCD är en förkortning av vad besvären kallas på engelska; Obsessive-compulsive disorder, vilket helt enkelt betyder att man blir besatt av att fortsätta ägna sig åt ett meningslöst beteende. Tvångssyndrom är som sagt en mildare form av psykisk ohälsa men kan i mer intensiva situationer skapa all4dd6387a04909608b992f7e4f79ee9edvarligare problem för personen som har besvären. För andra kan detta syndrom vara som värst en obehaglig liten vana som de kanske gärna vill bli av med.

Tvångssyndrom består av ofrivilliga och återkommande tankar eller rörelser som att man måste göra någonting särskilt ett visst antal upprepade gånger. Det kan vara alltifrån att bita sig i läppen 10 gånger i timmen till att se till att man aldrig någonsin blir smutsig eller att man känner sig tvungen att knacka på en dörr tre gånger innan man öppnar den. Det finns alla möjliga varianter av tvångssyndrom. Anledningen till att man lyssnar på dessa tankar och upprepar beteendet beror på att man är rädd att uppleva ångest om man inte gör det. Denna rädsla för ångest kan vara verklig, det vill säga att den faktiskt uppstår vid uteblivet tvångsbeteende, men den kan också vara en föreställning, vilket innebär att man bara tror att man kommer må dåligt om man inte fortsätter med beteendet.

Exakt varför dessa tvångssyndrom uppstår hos människor råder det delade meningar om. Det är dock allmänt accepterat att de bakomliggande orsakerna kan vara både psykologiska och biologiska. En teoretisk förklaring är att personen som upplever dessa symptom har en ovanligt låg tolerans mot osäkerhet gällande omvärlden och är därmed särskilt oroliga för att katastrofer ska inträffa. Man tror att dessa personer ägnade sig åt vissa tankemönster när de var barn för att förebygga hotfulla och skrämmande förändringar och likt någon sorts magi med sina tankar lyckats åstadkomma inre ro i dessa situationer.