Välkommen till oda.nu! All text och information på denna sida är tillägnad psykiska besvär. Här kan man läsa om vad psykiska besvär innebär, vilka olika typer av psykiska störningar som finns samt om olika psykiska sjukdomar. Det kommer även att finnas information om vart man kan vända sig samt hur man kan behandla dessa tillstånd.

Mental ohälsa är ett växande problem i samhället och vi tycker att det är viktigt att utbilda omgivningen så mycket som det bara går i detta ämne. Anledningen till detta är delvis på grund av att personer som lider av mental ohälsa måste kunna förstå vad det är som händer med dem, varför det händer och hur de kan få stopp på det. En annan anledning, kanske ännu viktigare, är att personer runtomkring måste ha förståelse för vad patienter av dessa sjukdomar upplever. Det som gör psykiska besvär speciellt är att personerna som upplever besvären ses som onormala och avvikande ifrån normen. Detta synsätt försvårar ofta för dessa personer vilket skapar en ond cirkel nedåt och sämre förutsättningar för hjälpen som behövs. En av de viktigaste mänskliga behoven är att känna sig normal, känna sig som en i gänget, eller som en person som är värdig att leva och/eller att bli älskad.

En annan anledning till att läsa om dessa saker är för att det är intressant. Det mänskliga psyket är vad som skapar våran värld. Vår upplevelse av världen runtomkring oss sker i själva verket i psyket. Våra psyken är fantastiskt komplicerade platser som vi fortfarande inte förstår eller kan förklara fullständigt. Forskning och studier pågår ständigt för att kunna förklara våra mentala aktiviteter. Det finns dock mycket att lära sig då vi redan har kommit en lång bit på vägen!