Olika typer av depression

Att vara deprimerad är något som de flesta troligtvis får uppleva minst någon enstaka gång under sin livstid. Depression kan utlösas av oväntade händelser i sin omgivning eller av biologiska faktorer men det kan även utlösas av andra inre föreställningar eller självförvållad inre aktivitet.

Egentlig depressworried-girl-413690_1920ion

Den vanligaste typen av depression kallas för egentlig depression. Detta är typen av depression som de flesta människor någon gång upplever. Det är svårt att specificera exakta skillnader på olika typer av egentlig depression men man brukar dela in dem i tre generella nivåer; lätt, medelsvår och svår. Om man lider av lätt depression så kanske detta har utlösts av något väldigt tråkigt som har hänt i omgivningen och man kanske är deprimerad i några veckor utan allvarligare konsekvenser. Om man däremot lider av svår depression så kan det handla om att man slutar äta, att man inte vill leva längre och att man därmed har självmordstankar. Ibland kan denna typ av depression leda till självmord.

Dystymi

Dystymi är en typ av lättare depression men som inte släpper. För att bli diagnosticerad med dystymi så måste man ha haft besvären i minst två år. Har man dystymi så känner man sig nästan aldrig glad och tycker att livet känns allmänt tråkigt. Dock har man oftast inga allvarligare tankar såsom självmordstankar och liknande. Dystymy kallas även för sjukligt svårmod.

Bipolär sjukdom

Dessa besvär brukar beskrivas som återkommande svår depression varvad med hög, nästan överdriven upprymdhet och glädje. Man går från 0 till 100 som man brukar säga, väldigt snabbt och enkelt. Ena stunden kan man vara jätteglad och ha mycket energi för att i nästa stund tappa all livsglädje och kraft. Dessa besvär brukar behandlas inom psykiatrin som specialiserar sig på psykiska besvär såsom dessa. Folk med bipolär sjukdom brukar vara väldigt svåra att ha att göra med för andra människor runt omkring.