En aktiv livsstil motverkar risken för depression – några enkla knep kan underlätta nedstämdheten

Depression har kallats en av våra stora folksjukdomar, och är något som kan drabba människor i alla åldrar. Det har räknats ut att minst 25 % av alla kvinnor samt 15 % av alla män någon gång i livet kommer att få en depression som kräver behandling. Exakt vad det är som orsakar depression är ännu inte helt känt. Det har dock visat sig att negativ stress, ärftlighet, levnadsvanor, kroppsliga sjukdomar, missbruk, ensamhet och stora förändringar kan orsaka vissa individers depressioner. Nedstämdhet är en naturlig del av människors liv, men har det inte gått över på två veckor kan det vara depression. Då kan behandling behövas.

shutterstock_482948590Studier bevisar att träning är effektivt

Studier har visat att ökad fysisk aktivitet är en effektiv behandling av depression. En studie jämförde tre olika behandlingsmetoder på 156 medelålders kvinnor och män med återkommande depressioner. En av grupperna ordinerades enbart träning. Den andra enbart läkemedelsbehandling (SSRI), medan den tredje fick en kombination av läkemedel och träning. Efter cirka 4 månader minskade depressionssymtomen lika mycket i alla grupperna. 6 månader senare var det den grupp som enbart ordinerades träning som hade lägst återfallfrekvens. Träningsgruppen hade bara 9 procent som föll tillbaka i depression, medan de andra grupperna hade 30 procent. Denna studie bevisar att träning är lika effektivt som medicin vid depression. Läs mer om träning på bksalem.se.

Må bra av endorfiner

När du tränar släpps det ut endorfiner som gör att vi mår bra. Hårdare träning släpper ut mer endorfiner, och speciellt löpning är en av de sporter där allra mest frigörs. Att undersöka olika behandlingar för depression är mycket viktigt, då det är en så pass vanlig sjukdom idag. Att äta rätt samt att träna kan behandla depressioner, som studien ovan visar. Något annat som forskarna i den studien upptäckte var att det kan vara svårt att motivera deprimerade personer att träna, trots fördelarna. Känner du någon som är deprimerad? Att bjuda med dem på en långpromenad kan hjälpa och kanske kan det öppna dörrarna till mer träning.