Anorexi och bulimi

En allvarligare typ av psykisk störning är ätstörning. Ätstörningar omfattar vanligtvis de två huvudtyperna anorexi och bulimi. Man talar även om hetsätningsstörning och ätstörning utan närmare specifikation, som alternativa diagnoser för personer med ätstörningar. Dessa störning kan i sina allvarligaste form vara livshotande då konsekvenserna av beteendet hos dessa personer blir att kroppen inte får i sig den näring som behövs för att överleva.

Anorexianorexia-003-inline-today-160804_5724bf98d441236dfb72bbb6c822f03c-today-inline-large

Det latinska ordet för anorexi är anorexia nervosa vilket betyder aptitlöshet, vilket bara är delvis korrekt beskrivet. Den korrekta definitionen av en anorektiker är att personen svälter sig själv, oftast på grund av rädsla för att gå upp i vikt, men även på grund av andra irrationella uppfattningar om sin egna kropp. En anorektiker kan känna hunger men väljer att ignorera den. Anorexi är en väldigt farlig störning och dödligheten ligger runt 10 till 20 procent för de drabbade. Förutom faran att en anorektiker svälter sig själv eller äter alldeles för lite så är det även vanligt att personen börjar ägna sig åt andra destruktiva beteenden. Detta kan vara rökning, överdriven träning eller överdriven konsumtion av koffein, allt för att motverka besvären som uppstår i kroppen från utebliven näring.

Bulimi

Bulimi liknar anorexi eftersom personer som lider av bulimi har en snedvriden syn på sin kropp och är rädda för att gå upp i vikt. Skillnaden är att dessa personer äter, eller hetsäter, stora mängder mat för att sedan bli av med maten genom kräkning eller genom användning av laxermedel. Även här är dödligheten stor då saltbalansen i kroppen rubbas genom upprepande vätskeförluster. Detta kan i sin tur leda till allvarliga arytmier med hjärtstopp som följd.

Behandling

Både anorexi och bulimi går hand i hand med depression, ångest och andra psykiska besvär. Man tror att dessa saker ligger till grund för att dessa störningar kan uppstå. En annan betydande orsak är ovanligt låg självkänsla. För att behandla personer med anorexi och bulimi så krävs psykoterapi i form av KBT, eller kognitiv beteendeterapi. Ett annat alternativ till att stoppa dessa besvär är SSRI preparat, (selektiva serotoninåterupptagshämmare) som är en grupp av antidepressiva läkemedel.