Ångeststörningar och panikångest

Ångeststörningar är en grupp av olika typer av psykiska besvär med ångest som utgångspunkt. Ångest är starka och intensiva känslor av oro och obehag. Det vanligaste är att man känner dessa känslor mentalt, men det är även vanligt atwhat-are-you-afraid-of-710x434t man känner dessa saker starkt i den fysiska kroppen. Detta kan ibland göra det svårt att fastställa för personen som upplever det att det handlar om ångest, särskilt om det är första gången personen får ångest. Ibland kan personen känna starka bröstsmärtor, klumpar i magen, yrsel och svaghet i musklerna. Dessa är vanliga symptom på ångest men eftersom dessa symptom kan vara tecken på andra sjukdomar så kan det kännas extra skrämmande, vilket i sin tur kan förvärra ångesten.

Panikångest

Den värsta typen av ångest är panikångest. Denna typ av ångest är en sort som kan dyka upp plötsligt ifrån ingenstans och medför väldigt intensiva symptom. Dessa attacker kallas även för panikattacker och ångestattacker i dagligt tal. Förutom symptomen beskrivna ovan så kan en attack av panikångest få en person att darra, falla ihop, eller rent av svimma. Man kan även känna av starka hjärtslag och domningar i händer och fötter under en pågående attack.

Hur skapas ångest?

Ångest är fullkomligt naturligt då det är en reaktion som ges av din kropp för att tala om att någonting är fel eller att du är i fara. Om någonting verkar hotfullt i omgivningen så utsöndrar kroppen adrenalin och andra stresshormoner ut till blodet vilket skapar symptomen som beskrivits. Detta är en nedärvd funktion som människan har haft sedan urminnes tider och är en av kroppens försvarsmekanismer. Ångest och ångestattacker är helt ofarliga, men upplevs som något farligt och skrämmande av den drabbade.

Vad kan man göra åt problemen?

Det bästa sättet att bli av med ångest är helt enkelt att försöka reducera den stress som orsakar problemet. Man bör även försöka acceptera vad det är man känner och att inse att det är ofarligt. Blir man rädd för känslorna så tenderar känslorna istället att bli ännu värre. Dessa råd och mycket mer brukar ges i KBT, kognitiv beteende terapi.