Ämnet social fobi

Social fobi räknas som en typ av ångeststörning och innebär att man upplever oro, obehag eller rädsla i sociala situationer och sammanhang. Man brukar dela in folk som lider av social fobi i två olika grupper och dessa är personer med generell social fobi och personer med specifik social fobi. Skillnaden mellan doriginale två olika typerna av social fobi är att i den generella typen så skapar närvaron av andra personer ett obehag medan det i den specifika typen är olika sorters situationer som skapar ångesten. Dessa situationer kan exempelvis vara tillfällen då personen ska hålla ett föredrag, prata inför grupp eller bara befinna sig i en större grupp med människor som man måste interagera med på något vis. Social fobi ska inte liknas med blyghet då faktum är att det är två helt olika saker. Social fobi kan skapa stora problem för en individ och förhindra denne att leva ett normalt liv genom till exempel isolering från omvärlden.

En vanlig störning

Denna typ av fobi är en av de allra vanligaste psykiska besvären i världen. För 20 år sedan visade en amerikansk undersökning att mer än en tiondel av befolkningen uppfyller kriterierna för vad som räknas som social fobi. Det är vanligt att omgivningen inte känner till att personen lider av detta för att det är väldigt vanligt att personen lärt sig att dölja besvären. Fobisk personlighetsstörning är en allvarligare typ av social fobi som inte är lika vanlig. Denna störning grundar sig djupare, startar tidigare i barndomen och blir en del av personligheten.

Behandling

Det går att behandla dessa besvär på olika sätt. Man kan gå i terapi, man kan ta vissa mediciner och man kan även träna bort det helt själv. För att träna bort det själv så krävs att man kontinuerligt utsätter sig för situationerna som man är rädd för, vilket kan vara ganska svårt av uppenbara skäl.