Allvarliga mentala sjukdomar

Förutom de vanligare psykiska besvären som folk upplever så finns det andra ovanligare samt allvarligare typer av mental ohälsa. Dessa störningar brukar man kalla för sjukdomar, eller i detta fall för mental sjukdom eller psykisk sjukdom. Medan psykiatri och terapi kan hjälpa mildare former av psykiska störningar så krävs det läkemedel och intensivare ingrepp för att behandla dessa patienter. Anorexi och bulimi bör räknas som två av de allvarligare mentala sjukdomarna, även om de kanske är vanligare än andra. Bipolär sjukdom och allvarligare depressioner kan också räknas in i denna kategori.

Schizofrenischizophrenia-addiction

Personer som lider av schizofreni har en förvrängd verklighetsuppfattning på grund av defekter i den delen av hjärnan som sköter processerna för perception och tolkning av omvärlden. Schizofreni betyder något i stil med kluvet psyke och det finns studier som tyder på att genetik och biokemi är huvudsakliga orsaker till dessa besvär. Även omständigheter i livet som orsakar hög stress kan öka en persons risk för att utveckla schizofreni. Man talar även om drogrelaterade utlösningar av psykoser och fysiska sjukdomar som bidragande faktorer.

Autism

Autism räknas egentligen inte som en sjukdom utan som en funktionsnedsättning som dessutom är medfödd. Tillståndet liknar dock en psykisk sjukdom på det sättet att det påverkar mentala processer såsom bland annat verklighetsuppfattning, helhetsförståelse, minnesfunktionen, känslor, beteende, förmågan att organisera och förmågan att kommunicera med andra människor.

Man brukar hänvisa till den så kallade biologiska förklaringsmodellen när man vill förklara orsaken till autism. Detta innebär att man tror att gener har störst påverkan i utvecklingen av denna funktionsnedsättning. För att behandla autism så använder man sig av både psykoterapi och läkemedel. Eftersom autism inte är en sjukdom i traditionell bemärkelse så kan det inte botas, utan följer med patienten livet ut. Man kan dock göra livet enklare för autister genom de behandlingar som finns.