psykiska besvär

Anorexi och bulimi

En allvarligare typ av psykisk störning är ätstörning. Ätstörningar omfattar vanligtvis de två huvudtyperna anorexi och bulimi. Man talar även om hetsätningsstörning och ätstörning utan närmare specifikation, som alternativa …